Monday, September 7, 2009

Bab 12 : Waqaf Hamzah Pada Pendapat Hisyam

Hamzah memudahkan Hamzah pada ketika Wakaf sama ada di tengah ataupun di akhir.Ada 4 cara bagi Hisyam :
1) Ibdal
2) Naqa
3) Tashil Baina-Baina
4) Hazaf

(1) Ibdal :-- Tukar hamzah Sakin Pada huruf Mad DaripadaJenis Baris Huruf Sebelumnya Samaada HamzahDitengah Ataupun Diakhir.
2) Naqal :-- Jika Hamzah Itu Berbaris Dan SebelumnyaHuruf Sakin.Pindahkan baris Hamzah PadaHuruf Yang Sebelumnya Itu.Kemudian Hazafkan hamzah Itu.
(3) Tashil Baina Baina- Daripada Bahagian Hamzah ء Bagi Hamzah Ketika Waqaf Iaitu Memudahkan Satu Persatu. Bahagian Ini Pada Hamzah ( ء ) Didahului Dengan Alif ( ا ) Seperti ( الملاءكة ) ( أولىءك ) Dan Kalimah ( دعاء ونداء )(4) Hamzah Berada Diakhir Kalimah Dan SebelumnyaAda Alif Ketika Wakaf Hazmah AdalahSakin,Kemudian Tukar Kepada Alif,JadiBertemu Dua Alif,haruslah Hzaf Salah SatuSupaya Tak Himpun Dua Alif Dan Harus juga Kekal.Terdapat Tiga Wajah :
(1) Sebelum Hamzah Huruf Wau Yang Ditumbuh gantilahHamzah Dengan Wau,Kemudian Idgham Wau PertamaDalam Wau Kedua.
(2) Sebelum Hamzah Huruf Wau Atau ya' Asli Ada DuaNaqal Atau Ibdal Serta Idgham.

-- Hamzah Berbaris Yang Jatuh Selepas Huruf berbaris Ada 9 Bahagian :
1. Fathah Lepas Kasroh
2. Fathah Lepas Dommah
3. Fathah Lepas Fathah
4. Kasroh Lepas Dommah
5. kasroh Lepas Kasroh
6. Kasroh Lepas fathah
7. Dommah Lepas Dommah
8. Dommah Lepas fathah
9. Dommah Lepas kasro Jika ketika waqaf terdapat huruf hamzah samaada ditengah kalimah @ hujung kalimah.


*Bab ini tiada kaitan dengan Imam Ibnu Kathir, Qunbul, Bazzi.

No comments:

Post a Comment