Monday, September 7, 2009

Bab 22 : Mazhab Kisaie Pada Imalah

BAB MAZHAB KISAIE PADA IMALAH HA TA’NIS KETIKA WAQAF


1)KISAIE ada mazhab pada imalah ketika wakaf :-Mazhab tafsili-Mazhab ijmaliMAZHAB TAFSILI.


2) Imalah oleh kisaie ha’ taknis :

-Apabila didahului oleh salah satu 15 huruf فجست زينب لذود شمس

-Apabila didahului oleh salah satu 4 huruf اكهر


• Dengan syarat :

-Sebelum ha’ taknis huruf اكهر dan sebelum itu kasrah.

-Sebelum ha’ taknis huruf اكهر dan sebelum itu ya sukun.

-Sebelum ha’ taknis huruf اكهر dan sebelum itu sukun dan sebelumnya huruf kasrah.


3) Tidak dibaca imalah ha’ taknis :

- Apabila didahului salah satu 10 huruf حق ضغاط عص خظ

- Apabila sebelumnya salah satu huruf اكهر dan tidak sempurna syarat yang disebut.MAZHAB IJMALI.

1) Imalahkan ha’ taknis selepas setiap huruf ibjadiyah selain selepas alif.

-Tidak imalah pada contoh : الصلاة ، الزكاة

-Imam ibnu kathir tidak terlibat dalam bab ni….

No comments:

Post a Comment