Monday, September 7, 2009

Bab 5 : Idgham Mutaqaribain Dan Mutajanisain


- Apabila berhimpun dua huruf yang hampir (Mutaqaribain) berbaris pada satu kalimah ق dalam ك , Imam Ibnu Kathir baca izhar sama seperti baki qura’ yang lain.
- Apabila bertemu dua huruf yang sama jenis (Mutajanisain) berbaris pada dua kalimah Imam Ibnu Kathir baca izhar sama seperti baki qura’ yang lain.
- apabila datang dua huruf mutaqaribani dan mutajanisani pada dua kalimah Iman Ibnu Kathir membaca izhar sama seperti qura’ yang lain.
- Perkara yang menghalang idgham mutaqaribain dan mutajasain ada 4 :
# Apabila huruf yang pertama tanwin.
# Apabila huruf yang pertama ت mukhatab.
# Apabila huruf yang pertama sukun.
# Apabila huruf yang pertama bersabdu
- Imam Ibnu Kathir membaca izhar sama seperti qura’ yang lain.

No comments:

Post a Comment