Monday, September 7, 2009

Bab 10 : Hamzah Mufrad

· Hamzah Mufrad ialah hamzah yang tidak berkaitan dengan hamzah yang mati.
o (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)
o (كأنهم لؤلؤمكنون)
· Bagi baki qura’ termasuk Ibnu Kathir dengan mengekalkan hamzah sakin pada lafaz seperti contoh :
o (اللؤلؤ)
o (للولؤ)
· Bagi qura’ termasuk Ibnu Kathir dengan mengkalkan hamzah pada kalimah لئلا)) pada 3 contoh lafaz kalimah di bawah :
o ((لئلايكون للناس عليكم حجة
o (لئلايكون للناس عليكم حجة بعد الرسل)
o (لئلايكون يعلم أهل الكتب)

(انما النسيء زيادة في الكفر)
· Pada ayat di atas termasuk Ibnu Kathir mengekalkan hamzah pada lafaz (النسيء).
· Kaedah Mad Badal bagi semua qura’ termasuk Ibnu Kathir adalah wajib.
· Apabila telah datang 2 hamzah pada 1 kalimah dan hamzah yang ke-2 berbaris sukun , maka sesungguhnya tukar huruf mad daripada jenis harakat huruf sebelumnya.
1. Jika huruf sebelumnya berbaris fathah maka tukarkan kepada huruf aliff seperti contoh : اّدم – اّمن – اّتى
2. Jika huruf sebelumnya berbaris dommah maka tukarkan kepada huruf wau seperti contoh : وأوتوا – واوذوا
3. Jika huruf sebelumnya berbaris kasrah maka tukarkan kepada huruf ya’ seperti contoh : ايمانا – لايلاف قريش

No comments:

Post a Comment