Monday, September 7, 2009

Bab 21 : Fatihah Wal Imalah

FATIHAH, IMALAH DAN TAQLIL

Takrif fathah =
Membuka mulut ketika menyebut huruf Al-Quran.
- Takrif imalah =
Seumpama menyerupai bunyi hamzah dan hampir kepada baris kasrah.
- Takrif taqlil =
Iaitu peringkat pertengahan yang seumpama bunyi imalah dan hampir kepada bunyi fathah.
- Takrif Fathah dan Imalah =
Fathah dan imalah pada bahasa bermaksud kedua-duanya merupakan bahasa sahih diturunkan bersamanya akan Al-Quran.
- Pendapat Ahli Qura =
mengenainya;Imam Ibnu Kasir berpendapat bahawa tiada pembacaan imalah di dalam bacaan qiraatnya.
- Ibnu ‘Amir =
Asim,dan Qalun =mempunyai bacaan imalah di dalam qiraat mereka.
- Imam Warsy =
mempunyai pembacaan taqlil yang paling banyak di dalam qiraatnya dan hanya 1 tempat sahaja Imam Warsy membaca imalah iaitu pada lafaz kalimah (طه ) di dalam surah (طه)
- Imam Abu =
‘Amru mempunyai bacaan imalah dan taqlil sama banyak di dalam qiraatnya.imam Warsy mempunyai bacaan imalah kubra yang paling banyak di dalam qiraat mereka.

No comments:

Post a Comment