Monday, September 7, 2009

Bab 24 : Lammat1) Wash menebalkan tiap2 lam berfatihah yang datang samada beryashdid atau tidak, ditengah atau di tengah atau hujung kalimah yang sebelumnya huruf sod,tho,atau zo’ yang berfathah atau sukun.


2) Warsh khilaf laam apabila ada alif diantara laam dan 3 huruf tersebut pada lafaz : طا ل


- Tebal

- Nipis


3) Warsh khilaf pada laam dihujung kalimah apabila waqaf :


- Tebal(rajin)

- Nipis


4) Sepakat qura’ termasuk IMAM IBNU KATHIR pada lafzul jalalah:- Menipiskan apabila sebelum kasrah.


- Menebalkan laam apabila sebelumnya fattah atau dhommah.

No comments:

Post a Comment