Tuesday, September 8, 2009

Biodata Imam Ibnu Kathir

Biodata Imam Ibnu Kathir

Biodata Imam :
- Nama : Abdullah Bin Kathir Bin Amru Bin Abdullah Bin Zazan Bin Fairuz Bin Harmuz.
- Tarikh Lahir : 40H di Mekah.
- Tahun Wafat : 120H di Mekah.
- Kinayah : Abu Ma’bud.
- Sifatnya :
· Berbadan tegap dan tinggi.
· Berkulit hitam manis.
· Bermata biru.
· Fasih dan pandai berkata-kata.
- Anak Muridnya : Mempunyai ramai anak murid , anak muridnya yang masyhur iaitu Bazzi dan Qunbul
Biodata Rawinya :

Al-Bazzi
- Nama : Ahmad bin Muhammad Bin Abdullah Bin Al-Qasim Bin Nafi’ Bin Abi Bazah.
- Tahun Lahir : 170H Di Mekah.
- Tahun Wafat : 250H ketika berusia 80 tahun di Mekah.
- Kinayah : Al-Bazzi Abu Al-Hassan.
- Sifat-sifatnya :
· Di antara yang terawal meriwayatkan qiraat Ibnu Kathir.
· Di antara perawi Ibnu Kathir yang termasyhur.
· Rawi yang terbaik dan boleh dipercayai.
· Rawi yang dhobit yang merangkumi ingatan dan penulisan.
· Menjadi muazzin dan imam di Masjidil Haram selama 40 tahun.
Qunbul
- Nama : Muhamad Bin Abdul Rahman Bin Khalid Bin Muhamad Bin Said Al-Mahzumi Al-Makki
- Tahun Lahir : 195H di Mekah.
- Tahun Wafat : 291H ketika berusia 96 tahun di Mekah.
- Nama Kedua : Abu Amru
- Gelaran : Qunbul
- Sifat-sifatnya :
· Seorang yang dhobit dan diyakini di dalam qiraat Ibnu Kathir
· Terkenal dengan akhlak yang mulia
· Seorang yang bertakwa dan berpegang kuat dengan hukum agama

No comments:

Post a Comment