Monday, September 7, 2009

Bab 28 : Ya' Zawaid1- Ya yang berada dihujung terbahagi pada empat:


-pada kalimah : الداعى

-ya dihazaf dari tulisan

-ya tambah tetap atau hazaf

-ya tambah asli : وعيد


2- Kaedah pada ya yang ditambah atau dihazafkan :


- IBNU KASIR tetap pada keadaan wasal dan wakaf.

- HISYAM tetap pada keadaan wasal dan wakaf.

- HAMZAH tetap pada keadaan wasal dan hazaf keadaan wakaf.

- ABU AMRU,NAFI' dan KISAIE tetapkan wasal dan hazaf wasal.

- BAKI QURO’ hazaf pada keadaan wasal dan wakaf.


3- HAMZAH , WARSH dan ABU AMRU akan wasal.Manakala BAZZI akan tetap dan wasal pada ya'.


4- IBNU KASIR akan tetap dan wasal.Manakala ABU AMRU dan QALUN wasal.


5- NAFI’,ABU AMRU dan HAFS pada ya yang maftuhah akan tetap pada keadaan wasal.Manakala ketika wakaf QALUN,ABU AMRU dan HAFS hazaf dan tetap.

No comments:

Post a Comment