Monday, September 7, 2009

Bab 11 : Pindah Harkat Huruf Hamzah Kepada Huruf Yang Sebelumnya Yang Harkat Mati.

· Bagi semua qura’ termasuk Ibnu Kathir ynag membaca mereka dengan pindaan bacaan kepada Lam Ta’rif sebelumnya. Jika permulaan dengan Lam Ta’rif yang dipindahkan kepada baris hamzah dengan 2 wajjah :
1. Bahawa permulaan hamzah wasal dengan berbilang-bilang dengan asal iaitu sukun Lam Ta’rif sebelum berpindah.
2. Bahawa permulaan dengan Lam Ta’rif berbilang-bilang dengan harkat ia yang baru datang yang berbaris denganya Lam Ta’rif selepas naqal.
· Pada mazhab qura’ pada kalimah (عادا الأولى)
1. Imam Ibnu Kathir , Ibnu ‘Amir dan Kufiyyon bagi mereka 1 wajjah ketika sambung dan permulaan ini ((عادا الأولىpermulaan(الأولى).
· Harus bagi semua qura’ termasuk Ibnu Kathir dengan 2 wajjah ketika permulaan kalimah iaitu(الاسم) daripada بئس الاسم الفسوق بعد الايمن
1. Bahawa permulaan Hamzah wasal (الاسم)
2. Bahawa permulaan Lam Ta’rif (لاسم) dengan tanpa Hamzah Wasal

Syarah : (فأرسله معى ردءا يصدقنى) maka bacaannya (ردا يصدقني)
Baki qura’ termasuk Ibnu Kathir mereka mengekalkan Hamzah dengan tidak pindah melainkan Hamzah ketika waqaf.

No comments:

Post a Comment