Tuesday, September 8, 2009

Penghargaan

Assalamualaikum w.b.t dan Salam sejahtera.

Buat pertama-tama dan selama-lamanya,marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya serta selawat keatas junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W dapatlah saya menyiapkan tugasan yang diberikan dalam masa yang telah ditetapkan.Dikesempatan yang ada ini, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami yang dicintai iaitu Ustaz Zaki Bin Abdul Hamid yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan panduan sepanjang tempoh menyiapkan blog ini. Terima kasih juga diatas sokongan moral yang Ustaz berikan. Sesungguhnya hanya Allah yang mampu membalasnya. Tidak kami lupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak berkongsi idea mencurahkan pendapat semasa proses menyiapkan blog ini. Tanpa kerjasama yang kalian berikan mana mungkin kami dapat menyempurnakan blog ini. Setelah siapnya blog ini, kami lebih mengenali Imam Ibnu kathir dengan lebih mendalam dan memahami cara bacaan beliau.

Akhir kata, kami ingin merakamkan sekali lagi penghargaan kepada individu yang terlibat secara langsung atau secara tidak langsung dalam menyiapkan tugasan ini.

Sekian terima kasih. Wassalam…

No comments:

Post a Comment