Monday, September 7, 2009

Bab 26 : Waqaf Pada Tulisan

BAB WAQAF PADA TULISAN YANG TERTULIS DALAM AL-QURAN (MARSUMUL KHOT)..Khat / Rasm Uthmani adalah tulisan yang dipakai pada masa Khalifah Usman bin 'Affan dalam penulisan beberapa Mushaf; di mana tulisan tersebut telah diterima secara ijma’ oleh seluruh Sahabat; kemudian Mushaf-mushaf tersebut dihantar ke beberapa kota besar Islam sebagai Mushaf Imam.


1) Al-Kuffiyun (‘Asim, Hamzah, Kisaei), Al-Maziy (Abu ‘Amru), dan Nafi’ mengharuskan mengikut bacaan Rasm Uthmani ketika waqaf.


2) Manakala Ibnu Kathir dan Ibnu ‘Amir lebih suka mengikut cara bacaan Rasm Uthmani ketika waqaf.


3) Membaca Ha Taknis yang tertulis dalam Masahif Uthmaniyah dengan Ta :Apabila ha taknis dalam Masahif Uthmaniyyah ditulis dengan ta maftuhah,maka Ibnu Kathir,Abu ‘Amru dan Kisaei membacanya dengan ta' ketika waqaf.


4) Terdapat 13 kalimah pada 41 tempat di dalam Al-Quran.


No comments:

Post a Comment