Monday, September 7, 2009

Bab 16 : Ta' Ta'nis

BAB TA' TA'NIS..
- Huruf yang diidgamkan dan diidzharkan ketika bertemu ta’ ta’nis 6 huruf iaitu:
· س
· ث
· ص
· ز
· ظ
· ج
- Mazhab qura’ pada ta’ta’nis
*Imam Qura’
*Bacaan ta’ta’nis:
1. Ibnu kathir,A’sim dan Qolun :
-M’idzharkan ketika bertemu 6 huruf t’sebut
2. Warsh :
-m’idghamkan pada ظ sahaja
-m’idzharkan ketika baki huruf
3. Ibnu Amir :
-m’izharkan ketika س,ج, dan ز
-m’idghamkn pada baki huruf
- Hisyam m’idzharkan pada :
(سورة الحج) لهدمت صوامع
- Ibnu Zakuan membaca dua wajah:
~Idzhar
~Idgham(yang sohih izhar sahaja)
4. Baki qura’ iaitu Abu Amru,Hamzah dan Kisai :
-mengidghamkan ke dalam 6 huruf tersebut

No comments:

Post a Comment